En daekbranche i forandring!

Dækbranchen har set ens ud i mange, mange år, men nu er der forandringer i gang. Flere køber dæk online, i og med at onlinebutikker som GoodGrip.dk gør det nemmer at handler online! I forhold til dækbranchen inden dæk blev handlet online, er der allerede sket en helt masse, men de største forandring ligger stadig foran os dækbranchen.
Vi tror at MERE end hvert andet dæk i fremtiden vil blive solgt internettet. Og vi snakker ikke om 100 år. Måske om 5 år?
Der findes nogle interessante forhold, som taler til internettet’s fordel:
  • Dæk er et lavinteresseprodukt og kunden har meget lidt viden om emnet. Der er ikke megen hjælp at hente offline.
  • På et dækværksted er der ingen mulighed for at danne sig et overblik over hele udbudet af dæk. Derfor er kunden ladt helt op til hvad værkstedet anbefaler. Vi ved, hvordan det er normalt i detailhandel, når du ikke kan sammenligne .. når sælger siger, ”det er et rigtig godt valg for dig’ men hvor han rent faktisk mener, ‘det her er det dæk jeg har på lager, og det pynter på marginen’.
  • Offline kan en kunde ikke sammenligne særlig mange steder. Hvem orker at gå til flere værksteder og sammenligne pris og service?
  • På internettet kan en kunde sammenligne både værksted, produkter, producenter og priser.
  • På internettet kan en kunde desuden læse om andre kunders erfaringer for at lære sig selv mere om produkterne og hvem man skal købe af.
  • Internetforetagendet har traditionelt en lavere fast omkostning og sælger dæk meget billigere end offline.
Der er meget der taler for øget salg af dæk på nettet.
En af de allerhyppigste grunde til man IKKE køber noget på internettet er at man gerne vil kunne tage og føle på produktet. Men helt ærligt.. Hvem vil gerne tage og føle på et dæk?
Der er virkelig kun én grund til ikke alle bør købe deres dæk på nettet meget snart.. og der er.. helt enkelt.. at dækkene skal sættes på fælgene.
Den dag nogen finder på et system til at man kan gøre alt på nettet, da kommer dækbranchen til at gå den samme vej som bankerne.. Den historie tror jeg I kan allerede.. Der er vel INGEN som ikke gør sine bankærinder på nettet i dag.
Hos GoodGrip har vi en hel del spændende planer for hvordan vi skal være med til at drive udviklingen fremad mod det bankerne har opnået.
Følg med på rejsen, følg på bloggen og læs hvordan vi vil REVOLUTIONERE DÆKBRANCHEN!!!

2 comments to En daekbranche i forandring!